یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶

آسودگیخنکی باران را از پشت شيشه مه گرفته استشمام می کنم،
ميتوانم تنها به خاطر بياورم، بدون آن که فکر کنم "چرا"
تنها به خاطر می آورم و فکر ميکنم "من آن را اينطور ميخواستم"...

۲ نظر:

damian گفت...

bonita fotografia.un saludo

human being گفت...

حسابی باریده ای...0
درازنای دلتنگی ات را
عمودوار
بر دامانت
ریخته ای...0
و اکنون
یله و رها
با چشمانی
روشن تر از نور
در پهنه ی زندگی
گسترانده می شوی...0
و
هجمه ی دلتنگی ها
در تو
...مسخ می شود