شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

دست نیافتنی

آنچه را در او دوست داشتم چيزی بود که هرگز به دست نمی آوردم.
و اکنون که به دست آوردمش، هيچ چيز ندارم.

۲ نظر:

human being گفت...

پس متن اشتباه کرده ام تو حرفت را پس نگرفته ای. تو هنوز مغروری...0
گاهی اوقات چقدر ساده لوحانه نفس می کشم . اما به خاطر اشکها ازت ممنونم

human being گفت...

نمی دانستی که بدست آوردن از آن خود کردن نیست ، از آن او شدن است.0