شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

خواست

کم کم فرا ميگيرم که در اشتياق سوختن را ترجيح دهم.

۱ نظر:

human being گفت...

تو می ترسی.0
تو از رسیدن می ترسی.0

اگر به خود فکر کنی شوق رفتن
لذتت می دهد
و اگر به او،0
خود رسیدن...0