دوشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۶

اندیشه ها

گاهی اوقات در درک کردن دیگران زیاده روی میکنم،

«هر کسی» را درک می کنم...

۱ نظر:

human being گفت...

و انتشار
بودن
...< هرکس >
جذر و مد
بودنم را
رقم می زند...0