چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

شعله

تنها دستانم را سوزاند و محو شد

اما هنوز هم گاهی، در تاریکی شب چشم هایم را می بندم

و خود را با دست های سوخته ام گرم می کنم...

هیچ نظری موجود نیست: