شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

...

۱ نظر:

human being گفت...

این عکس خود توست. نه به خاطر اینکه عنوانش مانند نام تو چیزی نیست جز سه نقطه.. نه! چون این عکس توست واقعا.... آتش سوزانی ک هیچ کس را یارای نگاه کردنش نیست.. مگر وقتی که ابرهای دلتنگی و ندانستگی افق بودن را پر کنند.0
اما او آنجاست . تابنده و درخشان زنده و زندگی بخش.0
همیشه از روزهای ابری دلتنک می شوم...آفتابم آرزوست