یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۸

آخرین

سرانجام
می‌توانم خشمگین باشم
چنان توانا شدم که زنجیر عشقم را
به فریادی گسستم
و به غضب کوفتم
هر آن‌چه را که
هنوز تا به خاکستر
نسوزانده بودم...

.