شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

ارزش ها

عاشق بودن را بيش از خود عشق دوست دارم.

چون “جز اينی” به دست نياورده ام.
چون “جز اينی” به دست نخواهم آورد.

۱ نظر:

human being گفت...

آمده بودم
تا از رگبار واژه های مغرور
به زیر چتر یک شعر ناب
پناه ببرم...0

آمده بودم
تا از هجوم ثانیه های پرشتاب
به یک جرعه سکوت
پناه ببرم....0

آمده بودم
تا از خودم
به تو
...پناه ببرم

جز این" پناهی هست؟"