یکشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۶

بازتاب

مدتها بود که جلوی آیینه کهنه غبار آلود نرفته بودم

کم کم باور می کنم که در آنجا آیینه ای وجود ندارد...

۱ نظر:

human being گفت...

آینه ی من
دری است
که به قفس ذهنم
باز می شود...0

پیش از رفتن
باید
نگاهی به خودم بیندازم....0