شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

يک آغاز

درک بی معنايی آخر منطق است.

۱ نظر:

human being گفت...

درک بی معنایی


این بوده نوشته ات .نه ؟

و تو می گویی : یک آغاز


و تو به آخرش رسیده ای، نه؟

تو خیلی می دانی
این را می دانم که تو خیلی می دانی

اما چندکلمه ی کوچک هست هنوز که....0