سه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۶

پژواک

پژواکی بود که مرد

زیرا پژواک ها برمیگردند

اما او هرگز باز نگشت....

هیچ نظری موجود نیست: