پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶

عطش

یک جرعه، یک جرعه...تشنگی را برطرف نمی کند، آنرا تشدید می کند...تنها یک جرعه...

۱ نظر:

human being گفت...

و من امروز
با یک جرعه
سیراب شدم
از همه ی بودن ها...0

...تنها با یک جرعه

جرعه ای از واژه ها
که شاعری از سر محبت
پای گلدان زندگی ما آدم ها
ریخته بود...0